• Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • +26 920 800
facebook

Partnerségi egyeztetés és véleményezés

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete a Telki Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 15/2016 (XII.13) önkormányzati rendelet (HÉSZ), és a Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (X.31) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Településképi Rendelet (TKR) összhangjának megteremtése érdekében a jogszabályi követelményeknek eleget téve, a településképi követelményeknek a HÉSZ-ből történő törlését rendelte el tekintettel arra, hogy azok a TKR hatálybalépéstől számítva a HÉSZ-ben nem alkalmazhatók.

Fentieken túl jelen módosító anyagban olyan – az állami főépítészi eljárás keretében módosítható – egyéb változtatások is szerepelnek, amelyek korábban felmerült hibajavításokra vonatkoznak (pl. jellemzően elírások egyes hivatkozásoknál), illetve a közösségi fejlesztési célok megvalósítása érdekében szükségesek.

A HÉSZ módosítás véleményezése és elfogadása állami főépítészi eljárásban történik a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6a) bekezdés cb) alpontja alapján, a 42/A. §-ban foglalt eljárási szabályok szerint.

Az önkormányzat elkészítette a Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezési tervdokumentációját.

Az elkészült véleményezési tervdokumentációt Telki község Önkormányzatának képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 10/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete értelmében a partnerek is véleményezhetik.

A tervdokumentáció véleményezésével kapcsolatban észrevételt, véleményt az alábbi partnerek tehetnek:

a) a Telki közigazgatási területén élő, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,
b) a Telki közigazgatási területén az adott településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggésbe hozható, és ott székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
c) a Telki közigazgatási területén székhellyel rendelkező, működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek,
d) az Önkormányzat közigazgatási területén működő egyházak.

A Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezete – véleményezésre letölthető INNEN, vagy megtekinthető ügyfélfogadási időben, a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2018. január 2.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, a főépítésznek írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, a következők szerint. Elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy postai úton, a Telki Polgármesteri Hivatal részére címezve: 2089 Telki, Petőfi u. 1.

Deltai Károly
polgármester