• Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • +26 920 800
facebook

Partnerségi egyeztetés, véleményezés

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete 82/2017.( VI.28.) Öh. számú határozatával elfogadta, hogy a Telki Helyi Építési szabályzata ( HÉSZ ) módosításra kerüljön a település közösségi funkciókat szolgáló épületegyüttesének bővítése céljából.

A módosítást igénylő szabályozási elemek a Telki 85 hrsz.-ú ingatlan övezeti átsorolásához szükséges tartalmú dokumentáció elkészítését a Petőfi utca 2-4. sz. alatti ingatlanokon tervezett közösségi célú funkcióbővítő fejlesztés megvalósítása érdekében.

A HÉSZ módosítás véleményezése és elfogadása állami főépítészi eljárásban történik a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32. § (6a) bekezdés cb) alpontja alapján a 42/A. § - ban foglalt eljárási szabályok szerint.

Az önkormányzat elkészítette a  Telki 85 hrsz.-ú  ingatlan területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezési tervdokumentációját.

Az elkészült véleményezési tervdokumentációt  Telki község Önkormányzat képviselő-testületének a  településfejlesztéssel, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete értelmében a partnerek is véleményezhetik.

A tervdokumentáció véleményezésével kapcsolatban, észrevételt, véleményt az alábbi partnerek tehetnek:

a) Telki közigazgatási területén élő állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,

b) Telki közigazgatási területén az adott településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggésbe hozható és ott székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

c) Telki közigazgatási területén székhellyel rendelkező, működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek,

d) az Önkormányzat közigazgatási területén működő egyházak.

A Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezete – véleményezésre letölthető a www.telki.hu oldalról, vagy megtekinthető ügyfélfogadási időben a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2017. október 17-től – 2017. november 8-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, a főépítésznek írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet az alábbiak szerint: elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  vagy postai úton a  Telki Polgármesteri Hivatal részére címezve: 2089 Telki, Petőfi u.1.

 

Telki, 2017. október 17. 

Deltai Károly polgármester