• Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • +26 920 800
facebook

TAK és TKR - összefoglaló

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet - közérthető összefoglaló

A Telki Község számára elkészített Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) elsődleges célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település épített - és táji értékeit – a korábbi örökségvédelmi hatástanulmány(ok) és értékvédelmi előzményanyagok felhasználásával - bemutassa és az arra érdemes elemek helyi védelem alá vonását, valamint a kialakult jellegzetes településkép megőrzését és annak tervszerű, harmonikus továbbfejlesztését, szakmailag előkészítse, megalapozza.

A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek végiggondolhatták azt, hogy milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizhetik meg és fejleszthetik a település építészeti arculatát, vizuális kultúráját. Ennek során megállapítást nyert, hogy épített környezetünk egyes elemei, épületei, természeti értékei közül mit tekinthetünk a helyi identitás szempontjából örökségnek.

A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők, a településképileg egymástól jól elkülönülő településrészek és azok jellemző karakterjegyei, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is mutatnak az építkezni szándékozóknak.

A kézikönyv lényegében a település építészeti örökségének és jelenének tükre. Ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely szellemének és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házakat tervezhessenek, melyek a településképet oly módon fejlesztik, hogy tekintettel vannak az építészeti örökségre is.

A kézikönyv reményeink szerint segítséget nyújt az építtetőnek és az építésznek egyaránt abban, hogy az épület elhelyezése alkalmazkodjon a településszerkezethez, a beépítés kialakult rendjéhez, a házak léptékükkel, tömegükkel és külső részleteikben is harmonikusan illeszkedjenek a kialakult utcaképekhez.

Az ajánlások nem tekinthetők szigorúan kötelező jellegűnek, céljuk nem a tervezési szabadság csorbítása, inkább orientálás a kialakult, jellegzetes és értékes helyi formavilág, anyag- és színhasználat alkalmazására, a település karakteréhez leginkább illeszkedő választási lehetőségek bemutatásával.

A kézikönyv nem egy lezárt mű, folyamatosan bővíthető, fejleszthető, ahogyan a település is formálódik, változik, fejlődik.

A TAK elkészítésénél segítség volt az egyeztetésben résztvevő államigazgatási szervek előzetes adatközlése, a helyi lokálpatrióták, építészek aktív részvétele, akik helyismeretükkel, javaslataikkal, fényképeikkel segítették a kézikönyvet összeállító tervezők munkáját, mely így bizonyos értelemben egy szakmai-társadalmi konszenzus eredményét tükrözi.

Az egyeztetés során a partnerségi rendeletben rögzítettek szerint két alkalommal lakossági fórum került összehívásra, melynek keretében a tervezők ismertették az egyeztetés előtt álló kézikönyvet és a településképi rendelet-tervezetet, valamint bemutatásra került az arculati kézikönyv ajánlásainak településképi rendeletben történő leképezése.

Fentieken túlmenően informális műhelybeszélgetésre is adódott lehetőség a településen élő és alkotó építésztervezőkkel.

A TKR a TAK ajánlásaira alapozottan a helyi értékek figyelembevételével, a képviselő–testülettel egyeztetve került összeállításra.

A rendelet célja a település sajátos településképének védelme és alakítása, a rendelet helyi értékvédelmi előírásainak célja pedig a település történelme, településképe szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökség megőrzése. A településképi rendelet lehatárolta a településképi szempontból meghatározó területeket és azokra szabályokat fogalmazott meg. A rendelet a településképi követelmények meghatározása mellett szabályozza az egyes sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezésének feltételeit is. A reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó előírások a képviselő-testület részéről megfogalmazott „reklámzaj-mentes település” szellemében lettek meghatározva. A településképi rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök és ösztönzési rendszer segítik.

A településképi rendelet a hatályos jogszabályok betartásával, a település sajátosságainak figyelembevételével készült.

Összességében a TAK a településkép vonatkozásában fontos szemléletformáló eszköz lehet, míg a TKR keretében rögzített helyi védelem a jövő generációk számára megőrzi az értékeket, a településkép jövőbeni formálása során pedig biztosítja a helyi sajátosságok figyelembevételét.

Deltai Károly
polgármester

A TAK és a TKR letölthető innen.