Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Telki Kultúra Alapítvány


A Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy a telki közösségi-kulturális élet szervezése egy civil szervezeten keresztül plusz források, civil energiák bevonása által erősödhessen, illetve hogy Telki testvértelepülési kapcsolatához szükséges forrásgyűjtési és szervezési feladatokat valósítson meg.

Az Alapítvány rövid és hosszú távú céljai:

  • Civil szervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban
  • Mindezen célokhoz településen kívüli, plusz források felkutatása és bevonása

Az Alapítvány tevékenysége során vállalt, hosszú távon ütemezett feladatai:

  • Honismereti, történelmi, néprajzi, művészeti és népművészeti ismeretek közvetítése, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése
  • Az alapcélokhoz kapcsolódó belföldi és nemzetközi kapcsolatok, közösségi kezdeményezések megvalósítása, működtetése és támogatása, különös tekintettel az ifjúsági korosztályra
  • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, nemzetiségi, kisebbségi kultúra ápolása, kiemelt figyelemmel Telki testvértelepülésére, a romániai Gyimesbükkre és annak oktatási intézményeire

Az alapítvány szolgáltatásait bárki igénybe veheti, abból részesülhet.

Az Alapítvány Telki Község Önkormányzatával kötött megállapodás keretében szervezi a Gyimesbükkel való testvértelepülési együttműködést.

Az alapítványi vagyon kezelője, és általános hatáskörű, legfőbb döntést hozó szerve a három főből álló kuratórium, amelynek tagjai: Móczár Gábor (elnök), Magyarné Callmeyer Judit és Eperjesiné Kemény Krisztina. A kuratórium tagjai ezen tevékenységüket társadalmi munkában, ingyenesen végzik. Az alapítvány székhelye és postacíme a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.).

Fel