Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Behajtási engedély kiadása díjfizetés nélkül

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.035/2021/5 számú határozatával megállapította, hogy Telki község Önkormányzat Képviselő-testületének a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló 10/2009.(III.18.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) – (4) bekezdése, valamint az 5- 6.§.- a és 2. sz. melléklete, valamint a 3. számú melléklete „Megfizetendő útfenntartási díj az alábbiak szerint” szövegrésztől kezdődően a keltezésig más jogszabályba ütközik, ezért e rendelkezéseket megsemmisíti.

Az önkormányzati rendelet megsemmisített rendelkezései a bíróság határozatának a hivatalos lapban való közzétételét (Magyar Közlöny 2022. évi 40. száma, 2022. március 3.) követő napon hatályát vesztik, és e naptól nem alkalmazhatóak.

2022. március 4. napjától Telki község közigazgatási területére a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművekkel történő behajtása továbbra is engedélyköteles, az engedélyt a korábbi gyakorlatnak megfelelően a kérelmezőnek a ,, Kérelem nyomtatvány,, és a forgalmi engedély másolatának csatolásával meg kell kérni a behajtas@telki.hu e-mail címre megküldve. 

A Kúria döntése értelmében azonban behajtási díjfizetése megszűnt. Tehát az engedély kiadására díjfizetés nélkül kerül sor.

Fontos, hogy engedély nélküli behajtás közösségellenes magatartásnak minősül, mely közigazgatási bírsággal sújtható.

KÉRELEM LETÖLTÉSE

 Tájékoztatás

Behajtási engedély kiadásáról

 

 Telki község Önkormányzata 10/2009.(III. 18.) önkormányzati rendeletében szabályozta a helyi közútra történő behajtás szabályait.

 A rendelet szabályozza a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges engedély kiadásának szabályait.

 Behajtási engedély típusai:

  1. alkalmankénti (alkalmankénit kérelem esetén az „Időtartam” megadásánál a behajtás pontos dátumát/dátumait írják be, és ne napszakot, vagy óra időintervallumot!)
  2. általános - építkezés esetén a jogerős használatbavételi engedély, vagy tudomásulvétel, hatósági bizonyítvány kiadásáig, de legfeljebb 3 évre szóló engedély.

 Ki nyújthatja be a behajtási engedély iránti kérelmet:

- a tehergépjármű tulajdonosa (üzemben tartója) vagy aki a szolgáltatást igénybe veszi

- új építésű ingatlan építése esetén azon ingatlan tulajdonosa, aki a szolgáltatást igénybe veszi, kivitelező vállalkozó, aki az épületet építi

 Ki melyik engedély típust válassza?

  • áruszállítás, konténer szállítás, vagy egy-egy alkalomra szóló építőanyag szállítás esetén, az alkalmankénti engedélyt. Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre kéri, úgy azt minden járműre külön kell kiadni. Amennyiben egy napon belül többször jön ugyanaz a jármű vagy ugyanazon jármű több különböző napon érkezik, úgy a behajtási engedély díja ennek megfelelő többszöröse lesz. /ez a fajta behajtási engedély rendszámra szól és adott címre érvényes/
  • Családiház, társasház építése (bővítés, felújítás) esetén, ha az áruszállítás több ütemben, vagy rendszeresen történik, akkor az építkezéshez kapcsolódó az épület hasznos alapterülete alapján megállapított behajtási engedély praktikusabb a kérelmező számára. (de ez a döntés az Építtetőé). Ez a behajtási engedély korlátlan számú behajtásra jogosít adott ingatlanra az összes tehergépjármű részére a használatbavételi engedély megszerzéséig, de legfeljebb 3 évig. Ezzel a típusú engedéllyel a kiváltást követően nem kell mindig külön engedélyt kérni. Az engedélyt az építkezés helyszínén kell tartani, illetve másolatban előre el kell küldeni a szállító cégeknek, hogy náluk legyen a kiszállítás alkalmával és ellenőrzéskor be tudják mutatni.

 A behajtási engedély iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumok:

- kérelem (minden esetben), mely letölthető innen

- tehergépjármű/ vontatvány forgalmi engedély másolata (alkalmankénti behajtás esetén)

- adott építkezés időtartamára kért behajtási engedély esetén (általános engedély) (az építési engedély, vagy az egyszerű bejelentésről szóló tudomásul vételről szóló, vagy az ÉTDR rendszerben rögzített bejelentésről szóló tájékoztatás, esetleg az e-napló megfelelő oldalai, melyek igazolják az épület hasznos alapterületének mértékét és az ingatlan helyrajzi számát (építkezés, rendszeres behajtás esetén)

 A kérelem benyújtásának módja:

  • papír alapon ( postai úton, személyesen, e-mailben )
  • elektronikus ügyintézés keretében az ASP űrlapkitöltő programon keresztül
  • e-papíron

 Ügymenet leírás:

Amennyiben a kérelmező kiválasztotta a megfelelő behajtási engedély típust, úgy a kérelmet és a szükséges dokumentumot a behajtasEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell megküldenie. A kérelem benyújtható továbbá postai úton is a Telki Polgármesteri Hivatal 2089 Telki, Petőfi u.1. postai címre is, valamint ASP űrlapkitöltő rendszeren keresztül is.

 A kérelem és dokumentumainak beérkezését követően a hivatal válasz e-mailben a kérelemben foglalt adatok alapján tájékoztatja a fizetendő díj összegéről és arról a számlaszámról, ahova az útfenntartási hozzájárulás díját át kell utalni. 

A hivatal - a fizetendő összegnek a megadott számlaszámra történő átutalását követően - e-mail-ben megküldi a behajtási engedélyt. Az engedély eredeti példánya a számla kiállítását követően postai úton történik.

 Az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutakra a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló Önkorményzati rendeletben szabályozott behajtási engedély nélküli behajtás a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését jelenti, mely közigazgatási bírságot von maga után.

 Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, közterület-felügyelő, körzeti megbízott).

Telki Polgármesteri Hivatal

 

Fel