Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Veszélyhelyzeti előterjesztések, döntések

 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján kihirdetett veszélyhelyzetben Telki Község Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. § (4) bekezdése szerint Telki Község Polgármestere az alábbi döntéseket hozta: 

DÁTUM
(feltöltés dátuma)

MEGNEVEZÉS

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS MELLÉKLETEI

2021.01.15.

polgármesteri döntés

Előterjesztés Védőnői pályázatok elbírálásáról

 

 2021.01.22.

polgármesteri döntés

Előterjesztés Telki termelői piac üzemeltetéséről szóló megállapodás

2021.01.26.

polgármesteri döntés

 

polgármesteri döntés

Előterjesztés Az önkormányzat tulajdonában lévő Telki, Zápor u. 7/B. szám alatti lakás közérdekű bérlakás bérleti jogának meghosszabbításáról

 

Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról + Melléklet+ Melléklet

2021.02.02.

polgármesteri döntés

 

Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátására szóló pályázat kiírása

Pályázati felhívás Ingatlanüzemeltetés 2021

Intézményüzemeltetés Vállalkozási szerződés

 2021.02.18 polgármesteri döntés  

Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátására szóló pályázat értékelése

 2021.02.22

polgármesteri döntések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telki Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Környezetvédelmi Alapról rendelet

Önálló Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, tagjainak megválasztásáról és működési szabályzatáról

Együttműködési megállapodás aláírásáról a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához + Melléklet+ Melléklet

Óvodai pedagógus bérkiegészítés kérdése

Micro elektromos hálózati mintaprojekt előkészítése Telki községben  Melléklet

Telki község Önkormányzata és intézményei az államháztartásról szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. § szerinti maradványkorrekciójáról

Takarítási szolgáltatás díjemelés kérdése

Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátására szóló pályázat kiírása + Melléklet 

 2021. 03.05

polgármesteri döntések  

Pályázat benyújtásáról ,,Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,,

 

2021.03.22

polgármesteri döntések

Telki Óvoda beiskolázási tervének elfogadásáról

Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár működéséhez kapcsolódó döntések

Épületek üzemeltetési feladatainak ellátására szóló pályázat értékelése

2021. évi Közbeszerzési Terv

Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő kerékpárút(Muskátli utca – Rozmaring utca közötti szakasz) felújítása

Környezetvédelmi Alap pályázat kiírásáról

2020.évben támogatott civil szervezetek beszámolójának elfogadásáról

 

2021.03.31

polgármesteri döntések

Önkormányzati képviselői lemondás

 2021.04.06.

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

 

Előterjesztés Kitüntető címek adományozásáról

 2021.05.11

 

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

 

 

Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő kerékpárút ( Muskátli utca-Rozmaring utca közötti szakasz ) felújítása pályázat értékelése

Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő kerékpárút (Muskátli utca – Rozmaring utca közötti szakasz) felújítása műszaki ellenőri feladatok ellátása

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 13. számú módosításáról

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

Hozzájárulás Rendőrkapitány kinevezéséről

Járványügyi intézkedések módosítása

 

 

 

 2021.05.17

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

 Kitüntető címek adományozásáról                                         Telki  Egészségügyi díj 

  Havas Ferenc díj

 2021.05.28

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

 

 

 

Alpolgármester megválasztásáról

Bizottsági tagok megválasztásáról

A 2020. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

 

 

 

2021.06.01

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

 
2021.06.08

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

polgármesteri döntés

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel