Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Hatósági bizonyítvány igénylése a családi fogyasztói közösségek igazolására

gazrozsa

- a lakás rendeltetési egységek számáról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10. napjától hatályos módosítása bevezette a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények intézményét.

A Korm. rendelet 7/A § (1) bekezdése értelmében, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Az OTÉK 105. §-a szerint a lakás rendeltetési egység kritériumai az alábbiak:

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

  1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

A hatóság a helyszíni szemlén meggyőződik arról, hogy az önálló lakás rendeltetési egység száma megfelel a kérelemben foglaltaknak.

A jegyző a hatósági bizonyítvány kiállítása során a ténylegesen kialakult állapotot igazolja és a jogszerű használatot vélelmezi.

A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány kizárólag családi fogyasztó közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevétele céljából használható fel.

A lakossági fogyasztó nyújtja be a kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, a jegyzőnél hatósági ellenőrzés lefolytatását kezdeményezi. Amennyiben a hatósági ellenőrzés eredményként a hatósági bizonyítványban foglaltaknál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja el a felhasználóval.

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem INNEN letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán elérhető.

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz postai úton vagy személyesen lehet benyújtani, illetve ügyfélkapu-hozzáféréssel az e-Papír (epapir.gov.hu) szolgáltatáson keresztül is benyújtható.

dr. Lack Mónika
jegyző

Családi fogyasztói közösségek hatósági bizonyítványainak benyújtása az MVM-nek>>

Fel