Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2023.09.29 - Testületi ülés

Telki Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                    20223 szeptember 29. péntek 08:20 óra

Az ülés helye:                           Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Jegyző

 

1./Telki víziközművek 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása  + mellékletmelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Házi segítségnyújtás biztosításának kérdése + mellékletmelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

3./Támogatási kérelem Telki Nőikar  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./Támogatási kérelem Medicopter Alapítvány +  melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Tájékoztató a házi gyermekorvosi kérdés helyzetéről

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 15. számú módosításáról   +  melléklet +  melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Telki, 2023. szeptember 27.  

                                                                                        

Deltai Károly                                                                          

Polgármester

Fel