Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2024.05.27- Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármestere 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2024. május 27. (hétfő ) 19.00 óra

Az ülés helye:                          Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Jegyző

 

1./ Telki község Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtása  +  Melléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Telki község Önkormányzat 2024.évi költségvetésének módosítása  +  Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

  

3./ A víziközművek üzemeltetéséről szóló 2023.évre vonatkozó beszámoló megtárgyalása  +  Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Telki 1425/3 és 1425/7 hrsz-ú magánút kérdése  +  Melléklet

Előterjesztő: Polgármester 

 

5./ Magyarország Sakk Diákolimpia Bajnokságon való részvétel támogatása  +  Melléklet

Előterjesztő: Polgármester 

 

6./ Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről ( felnőtt, gyermekorvos, fogorvos védőnői ellátás) +  Melléklet+ Melléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

7./Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájárólMellékletMelléklet

Előterjesztő: Jegyző 

 

8./Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről

Előterjesztő: Jegyző 

9./ Beszámoló a bölcsődei ellátás helyzetéről  +  Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

10./Beszámoló a szociális ellátások támogatási rendszeréről

Előterjesztő: Jegyző 

 

11./ Éves összefoglaló Telki község Önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában elvégzett adatvédelmi és egyéb ágazati jogszabályon alapuló feladatok ismertetéséről  +  Melléklet

Előterjesztő: Jegyző 

Egyebek

 

Zárt ülés

12./ „A település közigazgatási területén belül található önkormányzati tulajdonú extenzív és intenzív zöldterületek, valamint a Telki Óvodák zöldterületének gondozása” tárgyú közbeszerzési eljárás kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

13./ A Telki Község Önkormányzata által kezdeményezett, Takarítási szolgáltatás ellátása,, tárgyában nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Polgármester

 

 

Telki, 2024. május 24.                                                                                             

Deltai Károly                                                                         

 Polgármester

Fel