Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2024.07.01 - PÜB ülés

Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottság Elnöke

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.


Az ülés időpontja:                        2024. július 1. ( hétfő)  18.15 óra

Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

 

1./ Összművészeti Fesztivál megvalósítása együttműködési megállapodás  + melléklet
Előterjesztő: Polgármester

2./ Érdi Tankerület kérelme az iskola homlokzati felújítási munkálataihoz nyújtandó támogatás  + melléklet
Előterjesztő: Polgármester

3./ Vásárolt élelmezés szolgáltatási díj emelési kérelem megtárgyalása   + melléklet
Előterjesztő: Polgármester 

4./ Szociálisan rászorult gyermekek nyári táboroztatása  + melléklet
Előterjesztő: Polgármester 

5./ Polgármester jutalmának kérdése
Előterjesztő: Alpolgármester 

6./ Telki 125/1 hrsz területhasználat kérdése  + melléklet
Előterjesztő: Polgármester 

7./ Telki község Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Polgármester


Egyebek

 

Zárt ülés

8./Telki, Muskátli utca parkolók, járda és gyalogátkelőhely építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Polgármester

 

 Telki, 2024.06.28.


Földvári-Nagy László
Pénzügyi Bizottság elnöke

 

Fel