Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2024.07.01 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete
Polgármestere 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2024. július 1. (hétfő ) 19.00 óra

Az ülés helye:                          Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:


Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Jegyző

 

1./ Összművészeti Fesztivál megvalósítása együttműködési megállapodás + melléklet
Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Érdi Tankerület kérelme az iskola homlokzati felújítási munkálataihoz nyújtandó támogatás  + melléklet
Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Vásárolt élelmezés szolgáltatási díj emelési kérelem megtárgyalása  + melléklet
Előterjesztő: Polgármester 

 

4./ Szociálisan rászorult gyermekek nyári táboroztatása  + melléklet
Előterjesztő: Polgármester 

 

5./ Polgármester jutalmának kérdése
Előterjesztő: Alpolgármester 

 

6./ Telki 125/1 hrsz területhasználat kérdése   + melléklet
Előterjesztő: Polgármester 

 

7./ Telki község Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Polgármester

  

8./ Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány Alaptó Okirat módosítása  + melléklet
Előterjesztő: Polgármester 

 

Egyebek

 

Zárt ülés

9./Telki, Muskátli utca parkolók, járda és gyalogátkelőhely építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2024. június 28.                      

 

Deltai Károly
Polgármester

 

Fel